Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 3340 2017
Falköping 720 2017
Hjo 360 2017
Karlsborg 110 2017
Skövde 2030 2017
Tibro 120 2017
Datakälla: SCB

Kommentar

Installerad effekt solceller har mer än fördubblats inom östra Skaraborg, och har ökat inom alla fem kommuner. I Skövde och Falköping har det skett markanta ökningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar. Man har även byggt två skärmtak på delar av personalparkeringar i en länga på totalt 500 kvadratmeter och håller på att montera ytterligare 16 skärmtak som då kommer bli en av Sveriges största solcellsparker.

Totalt finns det 193 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 3 340 kW.
Drivs med Miljöbarometern