Solceller

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2016
Senaste värdet:3340 kW (2017)
Utgångsvärde:1600 kW (2016)

Kommentar

Installerad effekt solceller har mer än fördubblats inom östra Skaraborg, och har ökat inom alla fem kommuner. I Skövde och Falköping har det skett markanta ökningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar. Man har även byggt två skärmtak på delar av personalparkeringar i en länga på totalt 500 kvadratmeter och håller på att montera ytterligare 16 skärmtak som då kommer bli en av Sveriges största solcellsparker.

Totalt finns det 193 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 3 340 kW.
Drivs med Miljöbarometern