Fossilfri energi i i fjärrvärmen

Andel icke fossil energi i fjärrvärmeproduktionen.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning och är därmed en betydande orsak till minskade koldioxidutsläpp. Genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen och effektivare energianvändning kan utsläppen av växthusgaser minska ytterligare. Fjärrvärmen kan också ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 98,5 2016
Falköping 100 2016
Hjo 100 2016
Karlsborg 97 2016
Skövde 97,5 2016
Tibro 99 2016
Riket 89 2014
Datakälla: Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är hög, alla kommuner ligger runt 100 procent. Dock gick andelen ner något 2016 för Karlsborg och Skövde.

År 2014 skedde en markant ökning i Skövde av icke fossil energi vilket beror på att två oljepannor på Volvo Powertrain konverterades till bioolja i december 2013.
Drivs med Miljöbarometern