Fossilfri energi i i fjärrvärmen

Andel icke fossil energi i fjärrvärmeproduktionen.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning och är därmed en betydande orsak till minskade koldioxidutsläpp. Genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen och effektivare energianvändning kan utsläppen av växthusgaser minska ytterligare. Fjärrvärmen kan också ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier.

Indikatorn redovisar andel förnybar och återvunnen energi, vilket inkluderar all energi ifrån avfall.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 98
Alla MÖS-kommuner 2011 94
Alla MÖS-kommuner 2012 93
Alla MÖS-kommuner 2013 93
Alla MÖS-kommuner 2014 98
Alla MÖS-kommuner 2015 99,3
Alla MÖS-kommuner 2016 98,7
Alla MÖS-kommuner 2017 99,1
Falköping 2009 100
Falköping 2011 96
Falköping 2012 96
Falköping 2013 100
Falköping 2014 100
Falköping 2015 100
Falköping 2016 100
Falköping 2017 100
Hjo 2009 96
Hjo 2011 96
Hjo 2012 90
Hjo 2013 86
Hjo 2014 99
Hjo 2015 99,4
Hjo 2016 99,6
Hjo 2017 99,4
Karlsborg 2009 98
Karlsborg 2011 92
Karlsborg 2012 92
Karlsborg 2013 92
Karlsborg 2014 92
Karlsborg 2015 98,8
Karlsborg 2016 97,2
Karlsborg 2017 97,7
Skövde 2009 98
Skövde 2011 89
Skövde 2012 89
Skövde 2013 89
Skövde 2014 99
Skövde 2015 99,4
Skövde 2016 97,5
Skövde 2017 99,6
Tibro 2009 99
Tibro 2011 99
Tibro 2012 99
Tibro 2013 99
Tibro 2014 99
Tibro 2015 99
Tibro 2016 99
Tibro 2017 99
Riket 2009 84
Riket 2011 86
Riket 2012 86
Riket 2013 89
Riket 2014 89
Datakälla: Lokala miljövärden, Energiföretagen; Neova; Karlsborgs värme; Tibro kommun; Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är hög, alla kommuner ligger runt 100 procent.

År 2014 skedde en markant ökning i Skövde av icke fossil energi vilket beror på att två oljepannor på Volvo Powertrain konverterades till bioolja i december 2013.
Drivs med Miljöbarometern