Fossilfri energi i i fjärrvärmen

Andel icke fossil energi i fjärrvärmeproduktionen.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning och är därmed en betydande orsak till minskade koldioxidutsläpp. Genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen och effektivare energianvändning kan utsläppen av växthusgaser minska ytterligare. Fjärrvärmen kan också ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier.

Indikatorn redovisar andel förnybar och återvunnen energi, vilket inkluderar all energi ifrån avfall.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 99,1 2017
Falköping 100 2017
Hjo 99,4 2017
Karlsborg 97,7 2017
Skövde 99,6 2017
Tibro 99 2017
Riket 89 2014
Datakälla: Lokala miljövärden, Energiföretagen; Neova; Karlsborgs värme; Tibro kommun; Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är hög, alla kommuner ligger runt 100 procent.

År 2014 skedde en markant ökning i Skövde av icke fossil energi vilket beror på att två oljepannor på Volvo Powertrain konverterades till bioolja i december 2013.
Drivs med Miljöbarometern