Fossilfri energi i i fjärrvärmen

Andel icke fossil energi i fjärrvärmeproduktionen.

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning och är därmed en betydande orsak till minskade koldioxidutsläpp. Genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen och effektivare energianvändning kan utsläppen av växthusgaser minska ytterligare. Fjärrvärmen kan också ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier.

Indikatorn redovisar andel förnybar och återvunnen energi, vilket inkluderar all energi ifrån avfall.

Andel icke fossil energi i fjärrvärmeproduktionen.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Lokala miljövärden, Energiföretagen; Neova; Karlsborgs värme; Tibro kommun; Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:99,1 % (2017)
Utgångsvärde:98 % (2009)

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är hög, alla kommuner ligger runt 100 procent.

År 2014 skedde en markant ökning i Skövde av icke fossil energi vilket beror på att två oljepannor på Volvo Powertrain konverterades till bioolja i december 2013.
Drivs med Miljöbarometern