Förnybar energi i kommunala byggnader

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.

Nyckeltalet redovisar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 63
Alla MÖS-kommuner 2011 71
Alla MÖS-kommuner 2012 85
Alla MÖS-kommuner 2013 89
Alla MÖS-kommuner 2014 90
Falköping 2009 69
Falköping 2011 91
Falköping 2012 97
Falköping 2013 99
Falköping 2014 100
Hjo 2009 54
Hjo 2011 54
Hjo 2012 91
Hjo 2013 92
Hjo 2014 99
Karlsborg 2009 49
Karlsborg 2011 67
Karlsborg 2012 88
Karlsborg 2013 91
Karlsborg 2014 93
Karlsborg 2015 96
Karlsborg 2016 96
Skövde 2010 63
Skövde 2011 64
Skövde 2012 65
Skövde 2013 66
Skövde 2014 65
Skövde 2015 66
Skövde 2016 66
Tibro 2009 78
Tibro 2011 78
Tibro 2012 83
Tibro 2013 95
Tibro 2014 95
Tibro 2016 100
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Alla kommuner utom Skövde har hög andel förnybar energi i de kommunala byggnaderna. Detta beror främst på att kommunerna köper till stor del in grön el samt har hög andel förnybart i fjärrvärmen. I Skövde består stor del av bränslemixen av avfall vilket räknas som 50 procent förnybart. Skövde har för vissa år köpt vindkraft men då det är oklart om vilka år så har man räknat på nordisk elmix för elen.
Drivs med Miljöbarometern