Förnybar energi i kommunala byggnader

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.

Nyckeltalet redovisar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 90 2014
Falköping 100 2014
Hjo 99 2014
Karlsborg 96 2016
Skövde 66 2016
Tibro 100 2016
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Alla kommuner utom Skövde har hög andel förnybar energi i de kommunala byggnaderna. Detta beror främst på att kommunerna köper till stor del in grön el samt har hög andel förnybart i fjärrvärmen. I Skövde består stor del av bränslemixen av avfall vilket räknas som 50 procent förnybart. Skövde har för vissa år köpt vindkraft men då det är oklart om vilka år så har man räknat på nordisk elmix för elen.
Drivs med Miljöbarometern