Förnybar energi i kommunala byggnader

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.

Nyckeltalet redovisar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:90 % (2014)
Utgångsvärde:63 % (2009)

Kommentar

Alla kommuner utom Skövde har hög andel förnybar energi i de kommunala byggnaderna. Detta beror främst på att kommunerna köper till stor del in grön el samt har hög andel förnybart i fjärrvärmen. I Skövde består stor del av bränslemixen av avfall vilket räknas som 50 procent förnybart. Skövde har för vissa år köpt vindkraft men då det är oklart om vilka år så har man räknat på nordisk elmix för elen.
Drivs med Miljöbarometern