Energianvändning per sektor

Energianvändning per invånare och sektor.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Energianvändning per invånare och sektor.
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:8,7 MWh/person (2015)
Utgångsvärde:10,2 MWh/person (2009)

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare har ökat sedan 2014 och ligger nu på 33,5 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi och också de sektorer som har ökat sin energianvändning mest sedan 2014. Att energianvändningen inom transporter har ökat styrks av indikatorerna om körsträcka och leverans av drivmedel där man också kan se en ökning sen 2014. Sedan 2009 har dock den totala energianvändningen per invånare minskat med nio procent.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert.
Drivs med Miljöbarometern