Energianvändning per sektor

Energianvändning per invånare och sektor.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt 33,4 2016
Industri 11 2016
Transporter 8,5 2016
Flerbostadshus 2,2 2016
Småhus 5,2 2016
Fritidshus 0,2 2016
Offentlig verksamhet 2,3 2016
Jordbruk, skogsbruk & fiske 1,3 2016
Övriga tjänster 2,9 2016
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare ligger på ungefär samma nivå som föregående år och ligger nu på drygt 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med nio procent.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, vilket bland annat leder till att SCB sekretessbelägger en del data. För 2016 är det en del osäkerheter för flera sektorer då det är ett flertal uppgifter som är sekretessbelagda.
Drivs med Miljöbarometern