Energianvändning per sektor

Energianvändning per invånare och sektor.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2009 36,8
Totalt 2010 39,5
Totalt 2011 36,8
Totalt 2012 35,4
Totalt 2013 35,9
Totalt 2014 32,6
Totalt 2015 33,5
Totalt 2016 33,4
Industri 2009 10,6
Industri 2010 12,6
Industri 2011 13
Industri 2012 12,2
Industri 2013 11,7
Industri 2014 10,9
Industri 2015 11,2
Industri 2016 11
Transporter 2009 10,2
Transporter 2010 10,1
Transporter 2011 8,8
Transporter 2012 8,5
Transporter 2013 9,7
Transporter 2014 8,4
Transporter 2015 8,7
Transporter 2016 8,5
Flerbostadshus 2009 2,6
Flerbostadshus 2010 3,1
Flerbostadshus 2011 2,7
Flerbostadshus 2012 2,9
Flerbostadshus 2013 2,8
Flerbostadshus 2014 2,1
Flerbostadshus 2015 1,9
Flerbostadshus 2016 2,2
Småhus 2009 6,1
Småhus 2010 5,7
Småhus 2011 5
Småhus 2012 5
Småhus 2013 5
Småhus 2014 5
Småhus 2015 5,3
Småhus 2016 5,2
Fritidshus 2009 0
Fritidshus 2010 0,1
Fritidshus 2011 0,1
Fritidshus 2012 0,1
Fritidshus 2013 0,1
Fritidshus 2014 0,1
Fritidshus 2015 0,1
Fritidshus 2016 0,2
Offentlig verksamhet 2009 2,4
Offentlig verksamhet 2010 2,9
Offentlig verksamhet 2011 2,4
Offentlig verksamhet 2012 2,4
Offentlig verksamhet 2013 2,3
Offentlig verksamhet 2014 2,1
Offentlig verksamhet 2015 2,2
Offentlig verksamhet 2016 2,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2009 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2010 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2011 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2012 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2013 1,4
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2014 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2015 1,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2016 1,3
Övriga tjänster 2009 3,7
Övriga tjänster 2010 3,8
Övriga tjänster 2011 3,6
Övriga tjänster 2012 2,9
Övriga tjänster 2013 2,9
Övriga tjänster 2014 2,7
Övriga tjänster 2015 2,8
Övriga tjänster 2016 2,9
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare ligger på ungefär samma nivå som föregående år och ligger nu på drygt 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med nio procent.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, vilket bland annat leder till att SCB sekretessbelägger en del data. För 2016 är det en del osäkerheter för flera sektorer då det är ett flertal uppgifter som är sekretessbelagda.
Drivs med Miljöbarometern