Energianvändning per sektor

Energianvändning per invånare och sektor.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Energianvändning per invånare och sektor.
Färgruta Totalt
Färgruta Industri
Färgruta Transporter
Färgruta Småhus
Färgruta Övriga tjänster
Färgruta Flerbostadshus
Färgruta Offentlig verksamhet
Färgruta Jordbruk, skogsbruk & fiske
Färgruta Fritidshus
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:34,1 MWh/person (2017)
Utgångsvärde:36,8 MWh/person (2009)

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare ökade något under 2017 och ligger nu på drygt 34 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med sju procent.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, vilket bland annat leder till att SCB sekretessbelägger en del data. För 2017 är det en del osäkerheter för flera sektorer då det är ett flertal uppgifter som är sekretessbelagda.
Drivs med Miljöbarometern