Energianvändning inom industrin

Industrins energianvändning per invånare.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 10,6
Alla MÖS-kommuner 2010 12,6
Alla MÖS-kommuner 2011 13
Alla MÖS-kommuner 2012 12,2
Alla MÖS-kommuner 2013 11,7
Alla MÖS-kommuner 2014 10,9
Alla MÖS-kommuner 2015 11,2
Alla MÖS-kommuner 2016 11
Falköping 2009 4,1
Falköping 2010 5
Falköping 2011 6
Falköping 2012 5,4
Falköping 2013 4,9
Falköping 2014 4,8
Falköping 2015 4,2
Falköping 2016 4,3
Hjo 2009 3,2
Hjo 2010 3,4
Hjo 2011 5,8
Hjo 2012 4
Hjo 2013 4,1
Hjo 2014 4
Hjo 2015 4,6
Hjo 2016 3,8
Karlsborg 2009 2,2
Karlsborg 2010 2,2
Karlsborg 2011 2,1
Karlsborg 2012 2
Karlsborg 2013 2
Karlsborg 2014 1,7
Karlsborg 2015 1,6
Karlsborg 2016 1,8
Skövde 2009 18,3
Skövde 2010 21,6
Skövde 2011 21,3
Skövde 2012 20,5
Skövde 2013 19,8
Skövde 2014 18,5
Skövde 2015 19,5
Skövde 2016 18,9
Tibro 2009 4
Tibro 2010 5,6
Tibro 2011 6,1
Tibro 2012 5,2
Tibro 2013 3,9
Tibro 2014 3,4
Tibro 2015 2,4
Tibro 2016 3,3
Riket 2009 16,2
Riket 2010 17,9
Riket 2011 17,6
Riket 2012 17,6
Riket 2013 17
Riket 2014 16,8
Riket 2015 16,1
Riket 2016 16,4
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet ökade fram till 2011 och har därefter minskat till nästan samma nivå som 2009. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Tibro, Hjo, Falköping och Karlsborg ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, vilket bland annat leder till att SCB sekretessbelägger en del data. Tibros värden för 2016 är osäkra då det saknades ett total värde pga SCB:s sekretess.
Drivs med Miljöbarometern