Energianvändning inom industrin

Industrins energianvändning per invånare.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 11 2016
Falköping 4,3 2016
Hjo 3,8 2016
Karlsborg 1,8 2016
Skövde 18,9 2016
Tibro 3,3 2016
Riket 16,4 2016
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet ökade fram till 2011 och har därefter minskat till nästan samma nivå som 2009. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Tibro, Hjo, Falköping och Karlsborg ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, vilket bland annat leder till att SCB sekretessbelägger en del data. Tibros värden för 2016 är osäkra då det saknades ett total värde pga SCB:s sekretess.
Drivs med Miljöbarometern