Energianvändning inom industrin

Industrins energianvändning per invånare.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 11,2 2015
Falköping 4,2 2015
Hjo 4,6 2015
Karlsborg 1,6 2015
Skövde 19,5 2015
Tibro 2,4 2015
Riket 16,1 2015
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet ökade fram till 2011 och har därefter minskat till nästan samma nivå som 2009 för att återigen öka 2015. De kommuner där energianvändningen inom industrin har ökat är Skövde och Hjo. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Tibro, Hjo, Falköping och Karlsborg ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.
Drivs med Miljöbarometern