Energianvändning inom industrin

Industrins energianvändning per invånare.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Industrins energianvändning per invånare.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Skövde
Färgruta Riket
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:11,7 MWh/person (2017)
Utgångsvärde:10,6 MWh/person (2009)

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet har de senaste åren legat på ungefär samma nivå men ökade något under 2017 och ligger nu för samliga kommuner utom Karlsborg på en högre nivå än 2009. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Tibro, Hjo, Falköping och Karlsborg ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, vilket bland annat leder till att SCB sekretessbelägger en del data. Hjos värden för 2017 är osäkra då det saknades ett total värde för industrisektorn pga. SCB:s sekretess.
Drivs med Miljöbarometern