Energianvändning exklusive industrin

Energianvändning per invånare, exklusive industrin.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person exklusive industri och byggverksamhet. Följande sektorer ingår: transporter, småhus, flerbostadshus, fritidshus, jordbruk-skogsbruk-fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 26,3
Alla MÖS-kommuner 2010 27
Alla MÖS-kommuner 2011 23,8
Alla MÖS-kommuner 2012 23,2
Alla MÖS-kommuner 2013 24,2
Alla MÖS-kommuner 2014 21,7
Alla MÖS-kommuner 2015 22,3
Alla MÖS-kommuner 2016 22,5
Falköping 2009 26,4
Falköping 2010 27,2
Falköping 2011 27,7
Falköping 2012 24,7
Falköping 2013 28,6
Falköping 2014 23,1
Falköping 2015 24,3
Falköping 2016 24,4
Hjo 2009 22,3
Hjo 2010 22,1
Hjo 2011 20,6
Hjo 2012 20,9
Hjo 2013 21,2
Hjo 2014 19,5
Hjo 2015 20
Hjo 2016 20,7
Karlsborg 2009 29,4
Karlsborg 2010 26,5
Karlsborg 2011 22,9
Karlsborg 2012 23,5
Karlsborg 2013 23,3
Karlsborg 2014 22,1
Karlsborg 2015 22,7
Karlsborg 2016 23,8
Skövde 2009 27,7
Skövde 2010 28,8
Skövde 2011 23,4
Skövde 2012 23,5
Skövde 2013 23,3
Skövde 2014 22,1
Skövde 2015 22,2
Skövde 2016 22,3
Tibro 2009 20,5
Tibro 2010 22,1
Tibro 2011 17,9
Tibro 2012 19,3
Tibro 2013 19
Tibro 2014 17,1
Tibro 2015 18,3
Tibro 2016 18,2
Riket 2009 24,5
Riket 2012 24
Riket 2013 23,4
Riket 2014 22,7
Riket 2015 22,8
Riket 2016 23,1
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

I stort sett alla kommuner har ökat energianvändningen de två senaste åren, Skövde ligger på samma nivå. I genomsnitt bland MÖS-kommunerna ligger energianvändningen exklusive industrin på knappt 23 MWh per invånare, vilket är något under medel för riket. Falköping, och därefter Karlsborg, har högst energianvändning bland de fem kommunerna och ligger över riksgenomsnittet. Skövde ligger något lägre än riksgenomsnittet medan Tibro och Hjo har betydligt lägre energianvändning än riket.

MÖS-kommunerna har minskat sin energianvändning med knappt 15 procent sedan 2009. Allra störst har minskningen varit i Karlsborg och Skövde på knappt 20 procent. På riksplanet har minskningen inte varit lika markant som för MÖS-kommunerna.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert.
Drivs med Miljöbarometern