Energianvändning exklusive industrin

Energianvändning per invånare, exklusive industrin.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person exklusive industri och byggverksamhet. Följande sektorer ingår: transporter, småhus, flerbostadshus, fritidshus, jordbruk-skogsbruk-fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 22,5 2016
Falköping 24,4 2016
Hjo 20,7 2016
Karlsborg 23,8 2016
Skövde 22,3 2016
Tibro 18,2 2016
Riket 23,1 2016
Datakälla: SCB, bearbetat

Kommentar

I stort sett alla kommuner har ökat energianvändningen de två senaste åren, Skövde ligger på samma nivå. I genomsnitt bland MÖS-kommunerna ligger energianvändningen exklusive industrin på knappt 23 MWh per invånare, vilket är något under medel för riket. Falköping, och därefter Karlsborg, har högst energianvändning bland de fem kommunerna och ligger över riksgenomsnittet. Skövde ligger något lägre än riksgenomsnittet medan Tibro och Hjo har betydligt lägre energianvändning än riket.

MÖS-kommunerna har minskat sin energianvändning med knappt 15 procent sedan 2009. Allra störst har minskningen varit i Karlsborg och Skövde på knappt 20 procent. På riksplanet har minskningen inte varit lika markant som för MÖS-kommunerna.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert.
Drivs med Miljöbarometern