Energianvändning exklusive industrin

Energianvändning per invånare, exklusive industrin.

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person exklusive industri och byggverksamhet. Följande sektorer ingår: transporter, småhus, flerbostadshus, fritidshus, jordbruk-skogsbruk-fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster.

Energianvändning per invånare, exklusive industrin.
Datakälla: SCB, bearbetat
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:22,3 MWh/person (2015)
Utgångsvärde:26,3 MWh/person (2009)

Kommentar

I stort sett alla kommuner har ökat energianvändningen sen 2014, Skövde ligger på samma nivå. I genomsnitt bland MÖS-kommunerna ligger energianvändningen exklusive industrin på 22 MWh per invånare, vilket är något under medel för riket. Falköping har högst energianvändning bland de fem kommunerna och ligger över riksgenomsnittet vilket delvis kan förklaras av att kommunen har högst total energianvändning inom jordbruket. Karlsborg och Skövde ligger runt riksgenomsnittet medan Tibro och Hjo har lägre energianvändning än riket.

MÖS-kommunerna har minskat sin energianvändning med 15 procent sedan 2009. Allra störst har minskningen varit i Karlsborg (23 procent) och Skövde (20 procent). På riksplanet har minskningen inte varit lika markant som för MÖS-kommunerna.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert.
Drivs med Miljöbarometern