Energi i kommunala lokaler

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 161 2014
Falköping 149 2014
Hjo 139 2014
Karlsborg 172 2016
Skövde 191 2016
Tibro 150 2014
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

I Karlsborg har energianvändningen konstant minskat sedan 2011 medan Skövde hade en stark nedåtgående trend 2011-2013 men har de senaste åren legat på ungefär samma nivå, dock gick energianvändningen uppåt en aning 2016. För övriga kommuner saknas uppgifter på energianvändningen för 2015 och 2016.

Drivs med Miljöbarometern