Energi i kommunala lokaler

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 183
Alla MÖS-kommuner 2011 185
Alla MÖS-kommuner 2012 165
Alla MÖS-kommuner 2013 161
Alla MÖS-kommuner 2014 161
Falköping 2009 170
Falköping 2011 159
Falköping 2012 156
Falköping 2013 150
Falköping 2014 149
Hjo 2009 154
Hjo 2011 152
Hjo 2012 140
Hjo 2013 141
Hjo 2014 139
Karlsborg 2009 228
Karlsborg 2011 237
Karlsborg 2012 211
Karlsborg 2013 187
Karlsborg 2014 178
Karlsborg 2015 177
Karlsborg 2016 172
Skövde 2010 217
Skövde 2011 193
Skövde 2012 189
Skövde 2013 184
Skövde 2014 188
Skövde 2015 185
Skövde 2016 191
Tibro 2009 181
Tibro 2012 130
Tibro 2013 142
Tibro 2014 150
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

I Karlsborg har energianvändningen konstant minskat sedan 2011 medan Skövde hade en stark nedåtgående trend 2011-2013 men har de senaste åren legat på ungefär samma nivå, dock gick energianvändningen uppåt en aning 2016. För övriga kommuner saknas uppgifter på energianvändningen för 2015 och 2016.

Drivs med Miljöbarometern