Energi i kommunala lokaler

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:161 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:183 kWh/m2 (2009)

Kommentar

Den nedåtgående trenden i Karlsborg bröts något 2017 men under 2018 minskade energianvändningen återigen och ligger nu på 174 kWh/kvm. I Skövde har det skett en minskning de senaste två åren och ligger nu på 184 kWh/kvm.

För övriga kommuner saknas uppgifter på energianvändningen från 2015 och framåt.
Drivs med Miljöbarometern