Energi i kommunala lokaler

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:161 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:183 kWh/m2 (2009)

Kommentar

I Karlsborg har energianvändningen konstant minskat sedan 2011 medan Skövde hade en stark nedåtgående trend 2011-2013 men har de senaste åren legat på ungefär samma nivå, dock gick energianvändningen uppåt en aning 2016. För övriga kommuner saknas uppgifter på energianvändningen för 2015 och 2016.

Drivs med Miljöbarometern