Energi i kommunala bostäder

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 142 2014
Falköping 162 2014
Hjo 122 2014
Karlsborg 171 2012
Skövde 102 2016
Tibro 173 2014
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Under 2015 minskade energianvändningen i Skövdes bostäder med nio kWh/kvm jämfört med året innan, vilket motsvarar åtta procent. För övriga kommuner saknas uppgifter för åren 2015 och 2016.

Värdena för Karlsborg 2013 och 2014 var onormalt låga jämfört med tidigare år och har därför inte tagits med.
Drivs med Miljöbarometern