Energi i kommunala bostäder

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 155
Alla MÖS-kommuner 2011 148
Alla MÖS-kommuner 2012 148
Alla MÖS-kommuner 2013 143
Alla MÖS-kommuner 2014 142
Falköping 2009 156
Falköping 2011 146
Falköping 2012 142
Falköping 2013 158
Falköping 2014 162
Hjo 2009 139
Hjo 2011 131
Hjo 2012 138
Hjo 2013 140
Hjo 2014 122
Karlsborg 2009 163
Karlsborg 2011 167
Karlsborg 2012 171
Skövde 2012 114
Skövde 2013 111
Skövde 2014 111
Skövde 2015 102
Skövde 2016 102
Tibro 2009 160
Tibro 2011 148
Tibro 2012 173
Tibro 2013 162
Tibro 2014 173
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Under 2015 minskade energianvändningen i Skövdes bostäder med nio kWh/kvm jämfört med året innan, vilket motsvarar åtta procent. För övriga kommuner saknas uppgifter för åren 2015 och 2016.

Värdena för Karlsborg 2013 och 2014 var onormalt låga jämfört med tidigare år och har därför inte tagits med.
Drivs med Miljöbarometern