Energi i kommunala bostäder

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:142 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:155 kWh/m2 (2009)

Kommentar

Under 2015 minskade energianvändningen i Skövdes bostäder med nio kWh/kvm jämfört med året innan, vilket motsvarar åtta procent. För övriga kommuner saknas uppgifter för åren 2015 och 2016.

Värdena för Karlsborg 2013 och 2014 var onormalt låga jämfört med tidigare år och har därför inte tagits med.
Drivs med Miljöbarometern