Energi i kommunala bostäder

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Skövde
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:142 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:155 kWh/m2 (2009)

Kommentar

I Skövde har energianvändningen i kommunala bostäder haft en marginell minskning sedan 2015 och ligger nu på knappt 100 kWh/kvm.

För övriga kommuner saknas uppgifter för åren 2015 och framåt.
Drivs med Miljöbarometern