El i kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 46
Alla MÖS-kommuner 2011 49
Alla MÖS-kommuner 2012 46
Alla MÖS-kommuner 2013 47
Alla MÖS-kommuner 2014 43
Falköping 2011 62
Falköping 2012 62
Falköping 2013 61
Falköping 2014 57
Hjo 2009 50
Hjo 2011 50
Hjo 2012 52
Hjo 2013 52
Hjo 2014 26
Karlsborg 2009 44
Karlsborg 2011 44
Karlsborg 2012 47
Karlsborg 2013 68
Karlsborg 2014 78
Skövde 2012 18
Skövde 2013 18
Skövde 2014 18
Skövde 2015 18
Skövde 2016 17
Tibro 2009 45
Tibro 2011 40
Tibro 2012 51
Tibro 2013 38
Tibro 2014 38
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Skövdes elanvändning ligger betydligt under övriga kommuner och har legat på stabil nivå med en marginell minskning 2016. För övriga kommuner saknas uppgifter för år 2015 och 2016.

Värdena för Falköping var onormalt låga år 2009 i jämförelse med övriga år och har därför inte tagits med.
Drivs med Miljöbarometern