El i kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 43 2014
Falköping 57 2014
Hjo 26 2014
Karlsborg 78 2014
Skövde 17 2016
Tibro 38 2014
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten

Kommentar

Skövdes elanvändning ligger betydligt under övriga kommuner och har legat på stabil nivå med en marginell minskning 2016. För övriga kommuner saknas uppgifter för år 2015 och 2016.

Värdena för Falköping var onormalt låga år 2009 i jämförelse med övriga år och har därför inte tagits med.
Drivs med Miljöbarometern