El i kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder

Inköpt el till kommunala bostäder
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:43 kWh/m2 (2014)
Utgångsvärde:46 kWh/m2 (2009)

Kommentar

Skövdes elanvändning ligger betydligt under övriga kommuner och har legat på stabil nivå med en marginell minskning 2016. För övriga kommuner saknas uppgifter för år 2015 och 2016.

Värdena för Falköping var onormalt låga år 2009 i jämförelse med övriga år och har därför inte tagits med.
Drivs med Miljöbarometern