Biogas

Mängd producerad biogas (rågasproduktion).

Flera kommuner inom MÖS-kommunerna satsar på biogasproduktion. Stor del av biogasproduktionen blir till fordonsgas.

I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök i kommunens tätorter samt fettavskiljarslam från storkök. På anläggningen uppgraderas biogasen till fordonsgas.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2005 9772
Totalt 2006 9267
Totalt 2007 10800
Totalt 2008 8775
Totalt 2009 15959
Totalt 2010 11494
Totalt 2011 10910
Totalt 2012 20091
Totalt 2013 31019
Totalt 2014 36430
Totalt 2015 38084
Totalt 2016 38439
Stadskvarn avloppsreningsverk 2005 9772
Stadskvarn avloppsreningsverk 2006 8473
Stadskvarn avloppsreningsverk 2007 10148
Stadskvarn avloppsreningsverk 2008 8069
Stadskvarn avloppsreningsverk 2009 9427
Stadskvarn avloppsreningsverk 2010 5565
Stadskvarn avloppsreningsverk 2011 4845
Stadskvarn avloppsreningsverk 2012 4996
Stadskvarn avloppsreningsverk 2013 5546
Stadskvarn avloppsreningsverk 2014 6130
Stadskvarn avloppsreningsverk 2015 4599
Stadskvarn avloppsreningsverk 2016 5288
Tibro avloppsreningsverk 2006 794
Tibro avloppsreningsverk 2007 652
Tibro avloppsreningsverk 2008 706
Tibro avloppsreningsverk 2009 680
Tibro avloppsreningsverk 2010 744
Tibro avloppsreningsverk 2011 741
Tibro avloppsreningsverk 2012 907
Tibro avloppsreningsverk 2013 825
Tibro avloppsreningsverk 2014 802
Tibro avloppsreningsverk 2015 836
Tibro avloppsreningsverk 2016 928
Falköping avloppsreningsverk 2009 5852
Falköping avloppsreningsverk 2010 5185
Falköping avloppsreningsverk 2011 5324
Falköping avloppsreningsverk 2012 4128
Falköping avloppsreningsverk 2013 4904
Falköping avloppsreningsverk 2014 5798
Falköping avloppsreningsverk 2015 7049
Falköping avloppsreningsverk 2016 8123
Skövde Biogas AB 2012 10060
Skövde Biogas AB 2013 19744
Skövde Biogas AB 2014 23700
Skövde Biogas AB 2015 25600
Skövde Biogas AB 2016 24100
Datakälla: Göteborgs Energi, Skövde kommun, Falköping kommun samt Tibro kommun.

Kommentar

Biogasproduktionen fortsätter att öka i östra Skaraborg och totalt producerades 38 GWh år 2016. I statistiken ingår även facklad gas.

Det finns även gårdsanläggningar som producerar biogas. Deras produktion har inte tagits med i indikatorn.
Drivs med Miljöbarometern