Biogas

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).

Flera kommuner inom MÖS-kommunerna satsar på biogasproduktion. Stor del av biogasproduktionen blir till fordonsgas.

I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök i kommunens tätorter samt fettavskiljarslam från storkök. På anläggningen uppgraderas biogasen till fordonsgas.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2005 9423
Totalt 2006 7901
Totalt 2007 8927
Totalt 2008 7489
Totalt 2009 7721
Totalt 2010 10413
Totalt 2011 10582
Totalt 2012 15220
Totalt 2013 26279
Totalt 2014 31172
Totalt 2015 33063
Totalt 2016 35404
Stadskvarn avloppsreningsverk 2005 9423
Stadskvarn avloppsreningsverk 2006 7901
Stadskvarn avloppsreningsverk 2007 8927
Stadskvarn avloppsreningsverk 2008 7489
Stadskvarn avloppsreningsverk 2009 7721
Stadskvarn avloppsreningsverk 2010 4679
Stadskvarn avloppsreningsverk 2011 4745
Stadskvarn avloppsreningsverk 2012 4555
Stadskvarn avloppsreningsverk 2013 4999
Stadskvarn avloppsreningsverk 2014 6056
Stadskvarn avloppsreningsverk 2015 4532
Stadskvarn avloppsreningsverk 2016 4911
Tibro avloppsreningsverk 2010 724
Tibro avloppsreningsverk 2011 734
Tibro avloppsreningsverk 2012 890
Tibro avloppsreningsverk 2013 816
Tibro avloppsreningsverk 2014 770
Tibro avloppsreningsverk 2015 826
Tibro avloppsreningsverk 2016 903
Falköping avloppsreningsverk 2010 5010
Falköping avloppsreningsverk 2011 5103
Falköping avloppsreningsverk 2012 3892
Falköping avloppsreningsverk 2013 4620
Falköping avloppsreningsverk 2014 5546
Falköping avloppsreningsverk 2015 6805
Falköping avloppsreningsverk 2016 7890
Skövde Biogas AB 2012 5883
Skövde Biogas AB 2013 15844
Skövde Biogas AB 2014 18800
Skövde Biogas AB 2015 20900
Skövde Biogas AB 2016 21700
Datakälla: Göteborgs Energi, Skövde kommun, Falköping kommun samt Tibro kommun.

Kommentar

Biogasproduktionen fortsätter att öka i östra Skaraborg och totalt producerades 35 GWh år 2016.

Det finns även gårdsanläggningar som producerar biogas. Deras produktion har inte tagits med i indikatorn.
Drivs med Miljöbarometern