Biogas

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).

Flera kommuner inom MÖS-kommunerna satsar på biogasproduktion. Stor del av biogasproduktionen blir till fordonsgas.

I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök i kommunens tätorter samt fettavskiljarslam från storkök. På anläggningen uppgraderas biogasen till fordonsgas.

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).
Datakälla: Göteborgs Energi, Skövde kommun, Falköping kommun samt Tibro kommun.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:7890 MWh (2016)
Utgångsvärde:5010 MWh (2010)

Kommentar

Biogasproduktionen fortsätter att öka i östra Skaraborg och totalt producerades 35 GWh år 2016.

Det finns även gårdsanläggningar som producerar biogas. Deras produktion har inte tagits med i indikatorn.
Drivs med Miljöbarometern