Biogas

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).

Flera kommuner inom MÖS-kommunerna satsar på biogasproduktion. Stor del av biogasproduktionen blir till fordonsgas.

I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök i kommunens tätorter samt fettavskiljarslam från storkök. På anläggningen uppgraderas biogasen till fordonsgas.

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion).
Färgruta Skövde Biogas AB
Färgruta Stadskvarn avloppsreningsverk
Färgruta Falköping avloppsreningsverk
Färgruta Tibro avloppsreningsverk
Datakälla: Göteborgs Energi, Skövde kommun, Falköping kommun samt Tibro kommun.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2005
Senaste värdet:35404 MWh (2016)
Utgångsvärde:9423 MWh (2005)

Kommentar

Biogasproduktionen fortsätter att öka i östra Skaraborg och totalt producerades 35 GWh år 2016.

Det finns även gårdsanläggningar som producerar biogas. Deras produktion har inte tagits med i indikatorn.
Drivs med Miljöbarometern