Nedskräpning, skräptyp

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter, redovisat per skräptyp.

Håll Sverige Rent (HSR) anordnar skräpmätningar för ett tiotal kommuner varje år. År 2012 deltog Skövde kommun. Alla kommuner ges samma instruktioner för hur nedskräpningen ska mätas enligt en modell från SCB. Tuggummi redovisas separat då det är ett komplicerat skräpslag att mäta och städa bort.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2012 6,63
Fimp 2012 2,98
Papper 2012 0,94
Snus 2012 0,94
Glas 2012 0,49
Övrigt 2012 1,29
Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Skövde hade i snitt 6,6 skräpförmål per 10 kvadratmeter medan snittet för de utvärderade kommunerna låg strax under 6 skräpföremål. Det vanligaste skräpet var fimpar. Tuggummi, som redovisas separat, förekom knappt åtta stycken per 10 kvadratmeter.
Drivs med Miljöbarometern