Materialåtervinning

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.

Nyckeltalet visar andelen av hushållsavfallet som går till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. Diagrammet visar utvecklingen för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Datakälla: Avfallsweb
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:37 % (2017)
Utgångsvärde:31 % (2010)

Kommentar

Knappt två femtedelar av hushållsavfallet materialåtervinns. Detta motsvarar nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Sedan 2010 har materialåtervinningen ökat med 19 procent men har under de senaste fem åren legat på samma nivå. Tidigare fanns ett nationellt mål att öka återvinningen till 50 procent senast 2010.

Tillståndsklassning

Avfall Sveriges värderingsgränser för återvinning av hushållsavfall.

 Mycket bra >60 %
 Bra 51–60 %
 Mindre bra 30–51 %
 Dålig <30 %
Drivs med Miljöbarometern