Matavfall

Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) arbetar enligt de nationella målen att samla in matavfall. I april 2011 beslutade AÖS att utöka sorteringen och insamlingen av matavfall. Alla fem kommuner inom MÖS har matavfallsinsamling från villahushåll.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Datum Värde
2007 0,89
2008 0,96
2009 7,48
2010 7,44
2011 7,96
2012 10,5
2013 17,4
2014 21
2015 23
2016 23
2017 29
Datakälla: Avfallsweb

Kommentar

Andelen insamlat matavfall ökade 2017 till 29 procent. Detta motsvarar dock nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Ökningen 2017 kan förklaras av att matavfallsinsamling påbörjades år 2016 i de nya medlemskommunerna Gullspång och Mariestad. Under 2017 ska även de kommunala bolagen vara klara med införandet av matavfallsinsamling. De kvarvarande hushållen kommer att erbjudas sortering av matavfall under 2017 och 2018.

Nationella mål

”Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.”
Drivs med Miljöbarometern