Matavfall

Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) arbetar enligt de nationella målen att samla in matavfall. I april 2011 beslutade AÖS att utöka sorteringen och insamlingen av matavfall. Alla fem kommuner inom MÖS har matavfallsinsamling från villahushåll.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling.
Datakälla: Avfallsweb
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:23 % (2016)
Utgångsvärde:0,89 % (2007)
Målvärde:50 % (2018)

Kommentar

Andelen insamlat matavfall ligger, precis som föregående år, på 23 procent. Detta motsvarar nivån ”Mindre bra” enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Dock har det skett en stor förbättring de senaste åren på grund av att allt fler tätorter inom östra Skaraborg har erbjudits insamling av matavfall. Matavfallsinamlingen har nyligen påbörjats i de nya medlemskommunerna Gullspång och Mariestad vilket kan förklara varför det inte har skett någon ökning under 2016. Det är fortfarande långt kvar till att nå det nationella etappmålet på 50 procent 2018.

Tillståndsklassning

Avfall Sveriges värderingsgränser för biologisk behandling av matavfall.

 Mycket bra >50 %
 Bra 36–50 %
 Mindre bra 10–36 %
 Dålig <10 %

Nationella mål

”Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.”
Drivs med Miljöbarometern