Mängd insamlat avfall

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Indikatorn visar utvecklingen totalt för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Datakälla: Avfallweb
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2007
Senaste värdet:542 kg/person (2016)
Utgångsvärde:528 kg/person (2007)

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall år 2016 låg på 542 kg per person, vilket är samma nivå som föregående år och motsvarar nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. I riket ligger den siffran på 467 kg per person. Avfallsmängderna har varierat lite mellan åren men den långsiktiga trenden är ingen större förändringar. Grovavfall har haft en konstant ökning under åren medan kärl- och säckavfall har minskat.

Tillståndsklassning

Avfall Sveriges värderingsgränser för mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet)

 Dåligt >650 kg/person
 Mindre bra 500–650 kg/person
 Bra 380–500 kg/person
 Mycket bra <380 kg/person
Drivs med Miljöbarometern