Mängd insamlat avfall

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2007 528
Totalt 2008 529
Totalt 2009 543
Totalt 2010 501
Totalt 2011 520
Totalt 2012 554
Totalt 2013 531
Totalt 2014 526
Totalt 2015 541
Totalt 2016 542
Totalt 2017 538
Mat- och restavfall 2007 260
Mat- och restavfall 2008 251
Mat- och restavfall 2009 214
Mat- och restavfall 2010 217
Mat- och restavfall 2011 220
Mat- och restavfall 2012 217
Mat- och restavfall 2013 208
Mat- och restavfall 2014 205
Mat- och restavfall 2015 204
Mat- och restavfall 2016 205
Mat- och restavfall 2017 204
Grovavfall 2007 171
Grovavfall 2008 181
Grovavfall 2009 257
Grovavfall 2010 193
Grovavfall 2011 217
Grovavfall 2012 243
Grovavfall 2013 231
Grovavfall 2014 233
Grovavfall 2015 248
Grovavfall 2016 252
Grovavfall 2017 251
Förpacknings- och tidningsmaterial 2007 69
Förpacknings- och tidningsmaterial 2008 71
Förpacknings- och tidningsmaterial 2009 45
Förpacknings- och tidningsmaterial 2010 67
Förpacknings- och tidningsmaterial 2011 65
Förpacknings- och tidningsmaterial 2012 67
Förpacknings- och tidningsmaterial 2013 64
Förpacknings- och tidningsmaterial 2014 63
Förpacknings- och tidningsmaterial 2015 62
Förpacknings- och tidningsmaterial 2016 59
Förpacknings- och tidningsmaterial 2017 59
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2007 28
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2008 26
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2009 27
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2010 24
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2011 18
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2012 28
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2013 29
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2014 25
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2015 27
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2016 25
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2017 25
Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall år 2017 låg på 538 kg per person, vilket är samma nivå som tidigare år och motsvarar nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Avfallsmängderna har varierat lite mellan åren men den långsiktiga trenden visar inga större förändringar. Grovavfall har dock haft en konstant ökning under åren.
Drivs med Miljöbarometern