Mängd insamlat avfall

Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Indikatorn visar utvecklingen totalt för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2007 528
Totalt 2008 529
Totalt 2009 543
Totalt 2010 501
Totalt 2011 520
Totalt 2012 554
Totalt 2013 531
Totalt 2014 526
Totalt 2015 541
Totalt 2016 542
Kärl- och säckavfall 2007 260
Kärl- och säckavfall 2008 251
Kärl- och säckavfall 2009 214
Kärl- och säckavfall 2010 217
Kärl- och säckavfall 2011 220
Kärl- och säckavfall 2012 217
Kärl- och säckavfall 2013 208
Kärl- och säckavfall 2014 205
Kärl- och säckavfall 2015 204
Kärl- och säckavfall 2016 205
Grovavfall 2007 171
Grovavfall 2008 181
Grovavfall 2009 257
Grovavfall 2010 193
Grovavfall 2011 217
Grovavfall 2012 243
Grovavfall 2013 231
Grovavfall 2014 233
Grovavfall 2015 248
Grovavfall 2016 252
Förpacknings- och tidningsmaterial 2007 69
Förpacknings- och tidningsmaterial 2008 71
Förpacknings- och tidningsmaterial 2009 45
Förpacknings- och tidningsmaterial 2010 67
Förpacknings- och tidningsmaterial 2011 65
Förpacknings- och tidningsmaterial 2012 67
Förpacknings- och tidningsmaterial 2013 64
Förpacknings- och tidningsmaterial 2014 63
Förpacknings- och tidningsmaterial 2015 62
Förpacknings- och tidningsmaterial 2016 59
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2007 28
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2008 26
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2009 27
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2010 24
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2011 18
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2012 28
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2013 29
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2014 25
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2015 27
Farligt avfall (inkl. elavfall) 2016 25
Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall år 2016 låg på 542 kg per person, vilket är samma nivå som föregående år och motsvarar nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. I riket ligger den siffran på 467 kg per person. Avfallsmängderna har varierat lite mellan åren men den långsiktiga trenden är ingen större förändringar. Grovavfall har haft en konstant ökning under åren medan kärl- och säckavfall har minskat.
Drivs med Miljöbarometern