Förpackningar och tidningar, kommuner

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 60 2016
Falköping 58 2016
Hjo 53,9 2016
Karlsborg 76,9 2016
Skövde 58,2 2016
Tibro 53,2 2016
Riket 66 2016
Datakälla: FTI

Kommentar

Mängden insamlade förpackningar och tidningar minskar vilket främst beror på minskad mängd insamlade tidningar. Detta beror sannolikt på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger mycket högre än övriga kommuner. Övriga kommuner i MÖS ligger under riksgenomsnittet.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat.
Drivs med Miljöbarometern