Förpackningar och tidningar, kommuner

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 58,3 2017
Falköping 56,4 2017
Hjo 49,8 2017
Karlsborg 73,7 2017
Skövde 54,2 2017
Tibro 57,3 2017
Riket 66,3 2017
Datakälla: FTI

Kommentar

Mängden insamlade förpackningar och tidningar minskar vilket främst beror på minskad mängd insamlade tidningar. Detta beror sannolikt på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger mycket högre än övriga kommuner. Övriga kommuner i MÖS ligger under riksgenomsnittet. Hjo är den kommun med minst mängd förpackningar.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat.
Drivs med Miljöbarometern