Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Senaste värdet Datum
Glas 16,7 2016
Metall 1,6 2016
Tidningar 26,6 2016
Plast 5,3 2016
Papper 9,9 2016
Alla förpackningar 60 2016
Datakälla: FTI

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar minskar vilket främst beror på minskad mängd insamlade tidningar. Detta beror sannolikt på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen. Plastförpackningar har haft en konstant ökning sedan 2006.

MÖS-kommunerna ligger under riksgenomsnittet inom alla kategorier utom tidningar.
Drivs med Miljöbarometern