Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mätområde Senaste värdet Datum
Glas 15,6 2017
Metall 1,4 2017
Tidningar 26,3 2017
Plast 5,3 2017
Papper 9,7 2017
Alla förpackningar 58,3 2017
Datakälla: FTI

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar minskar vilket främst beror på minskad mängd insamlade tidningar. Detta beror sannolikt på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen. Plastförpackningar har haft en konstant ökning sedan 2006.

MÖS-kommunerna ligger under riksgenomsnittet inom alla kategorier utom tidningar.
Drivs med Miljöbarometern