Förpackningar och tidningar, förpackningstyp

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.
Färgruta Tidningar
Färgruta Glas
Färgruta Papper
Färgruta Plast
Färgruta Metall
Datakälla: FTI
Senaste värdet:58,3 kg/inv (2017)
Utgångsvärde:72,2 kg/inv (2006)

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar minskar vilket främst beror på minskad mängd insamlade tidningar. Detta beror sannolikt på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen. Plastförpackningar har haft en konstant ökning sedan 2006.

MÖS-kommunerna ligger under riksgenomsnittet inom alla kategorier utom tidningar.
Drivs med Miljöbarometern