Farligt avfall

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunens försorg.

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

Med farligt avfall avses här småkemikalier, oljehaltigt avfall, impregnerat trä, småbatterier, bilbatterier och asbest.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Datum Värde
2007 8,17
2008 6,94
2009 7,89
2010 5,75
2011 6,03
2012 8,14
2013 9,39
2014 7,18
2015 9,99
2016 10,2
2017 10,4
Datakälla: Avfallsweb

Kommentar

Mängden insamlat farligt avfall är 10 kg per person. Mängden varierar stort från år till år men har de tre senaste åren haft en svag positiv trend. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser ligger AÖS på Bra för insamling av farligt avfall.
Drivs med Miljöbarometern