Behandling av avfall

Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt sätt att utvinna energin ur avfallet, som sedan kan användas för att producera fjärrvärme. Materialåtervinning är dock ett bättre sätt att ta hand om avfall då miljövinsterna blir större om avfallet återvinns till nya produkter. Biologisk behandling innebär kompostering eller rötning av mat- och trädgårdsavfall som sedan kan användas till fordonsbränsle och biogödsel.

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklas i överensstämmelse med avfallshierarkin. Sedan 2010 har mängden avfall till materialåtervinning och biologisk behandling ökat med 22 respektive 43 procent. Dock har mängden avfall till materialåtervinning legat på konstant nivå de senaste fyra åren. Att mängden avfall till biologisk behandling har ökat beror på att AÖS under de senaste åren har jobbat med att implementera matavfallsinsamling hos hushållen.
Drivs med Miljöbarometern